Piotrowy

Piotrowy
Tron Piotrowy zob. tron 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Sword of Saint Peter — The Sword of Saint Peter ( pl. Miecz świętego Piotra) is allegedly the sword with which the Apostle Peter cut off the ear of the high priest s servant at the time of Jesus arrest in Gethsemane.The sword is wide tipped, similar in shape to a… …   Wikipedia

  • tron — 1. podn. Tron Piotrowy «godność papieska»: (...) sprawdziło się proroctwo prymasa Stefana Wyszyńskiego, który na konklawe w 1978 r. szeptał do ucha kardynała Karola Wojtyły, zafrasowanego pogłoskami o wystawieniu jego kandydatury do tronu… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”